Suomi 2025

Suomalainen elinkeinoelämä on päivittänyt kilpailuetunsa. Kilpailuetu perustuu vahvasti palveluajatteluun kaikilla toimialoilla – asiakas keskiössä.  Menestyvät yritykset toimivat osana reilua ekosysteemiä luoden lisäarvoa yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja kumppanien kanssa.  Yritykset kehittävät  tuotteitaan, palvelujaan ja toimintaansa tiiviisti yhdessä asiakkaidensa ja asiakkaidensa asiakkaiden, koko arvoverkoston kanssa.
Julkinen sektori on uudistanut toimintamallinsa ja prosessinsa hyödyntäen viisaalla tavalla tietotekniiikan mahdollisuuksia – enemmän vähemmällä.  Järkeistämällä toimintaa ja poistamalla päällekkäisyyksiä kunnat ja valtio pystyvät tarjoamaan laatupalveluja tehokkaasti ja keventävät osaltaan kestävyysvajetta.
Kestävän kehityksen yritykset kukoistavat osana yhteiskuntaa ja maapalloa. Yhteiskuntavastuu on luonnollinen osa yritysten toimintaa, ei vain lakisääteinen pakko tai osa yrityskuvan kiillotusta.