Projekteja Avaamon ajalta

Liiketoimintastrategia 2019-2020, konsultti

LocalBitcoins Oy on maailman suosituin kauppapaikka ostaa ja myydä bitcoineja. LocalBitoins on kasvanut nopeasti start-up:sta vakiintuneeksi yritykseksi ja tarvitsi ajantasaisen strategian. Avaamo Konsultointi auttoi LocalBitcoinia sen strategiatyössä.

’Jyrkin fasilitoinnin avustuksella meillä on nyt kirkas strategia ohjaamaan toimintaamme ja sen kehittämistä’, kertoo LocalBitcoinsin toimitusjohtaja Sebastian Sonntag. ’Strategian ja sen kehittämisohjelman avulla LocalBitcoin kehittää liiketoimintaansa yhä asiakaskeskeisemmäksi – bringing bitcoins everywhere’.

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen 2019, konsultti

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimii tutkimus- ja kehityskeskus Active Life Lab (ALL), jonka hankkeessa ’Datasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja’ kehitettiin tietoon perustuvia ja vaikuttavuuteen tähtääviä hyvinvointipalveluja.  Osana hanketta järjestettiin paikkakunnan hyvinvointiyritysten kanssa työpaja Active Life Lab:n palvelujen kehittämiseksi osana ja osaksi yritysten palveluja. Jyrki auttoi palvelujen tuotteistamisessa ja fasilitoi työpajan.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke (DOB) 2016-2017, hankejohtaja

Hankkeesssa kehitettiin ja pilotoitiin innovaatioalusta, joka perustuu data-analytiikkaan ja palveluajatteluun.  DOB-innovaatioalustan avulla kehitettiin palveluja Helsinki-Vantaan lentokentälle, hyvinvointipalveluja senioreille sekä valmennettiin yrityksiä ja organisaatioita ottamaan data-analytiikka sekä palvelumuotoilu ja -ajattelu osaksi organisaation toimintaa ja yrityksen kilpailuetua. DOB-valmennuksessa valmennettiin 18 yritystä ja julkisen sektorin organisaatiota. Valmennuksen päätteeksi jokainen valmennettava sovelsi oppeja omassa case-projektissaan uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseksi. Tuloksena on syntynyt tähän mennessä seitsemän uutta tuotetta tai palvelua (1.3.2018), koko hankkeessa 10.

DOBit -verkosto jatkaa DOB-hankkeen jälkeen data-analytiikan ja palveluajattelun edistämistä tavoitteena uutta kilpailuetua, uusia tuotteita ja palveluja, hyvinvointia ja elinvoimaa.

Avoimen liiketoimintamallin kehittäminen 2017-2018 (5kk),  liikkeenjohdon konsultti

Projektissa arvioitiin ohjelmistoyrityksen ohjelmistojen avaamisen liiketoimintamahdollisuuksia ja uhkia sekä luotiin palveluliiketoiminnan malli ja kehittämisohjelma.

Digitaalinen Suomi (2015-2017)

Suomi 100 -juhlajulkaisu, kirjoittaja ja ohjausryhmän jäsen.