Projekteja Avaamon ajalta

Hyvinvointipalvelujen kehittäminen 2019, konsultti

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimii tutkimus- ja kehityskeskus Active Life Lab (ALL), jonka hankkeessa ’Datasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja’ kehitettiin tietoon perustuvia ja vaikuttavuuteen tähtääviä hyvinvointipalveluja.  Osana hanketta järjestettiin paikkakunnan hyvinvointiyritysten kanssa työpaja Active Life Lab:n palvelujen kehittämiseksi osana ja osaksi yritysten palveluja. Jyrki auttoi palvelujen tuotteistamisessa ja fasilitoi työpajan.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke (DOB) 2016-2017, hankejohtaja

Hankkeesssa kehitettiin ja pilotoitiin innovaatioalusta, joka perustuu data-analytiikkaan ja palveluajatteluun.  DOB-innovaatioalustan avulla kehitettiin palveluja Helsinki-Vantaan lentokentälle, hyvinvointipalveluja senioreille sekä valmennettiin yrityksiä ja organisaatioita ottamaan data-analytiikka sekä palvelumuotoilu ja -ajattelu osaksi organisaation toimintaa ja yrityksen kilpailuetua. DOB-valmennuksessa valmennettiin 18 yritystä ja julkisen sektorin organisaatiota. Valmennuksen päätteeksi jokainen valmennettava sovelsi oppeja omassa case-projektissaan uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseksi. Tuloksena on syntynyt tähän mennessä seitsemän uutta tuotetta tai palvelua (1.3.2018), koko hankkeessa 10.

DOBit -verkosto jatkaa DOB-hankkeen jälkeen data-analytiikan ja palveluajattelun edistämistä tavoitteena uutta kilpailuetua, uusia tuotteita ja palveluja, hyvinvointia ja elinvoimaa.

Avoimen liiketoimintamallin kehittäminen 2017-2018 (5kk),  liikkeenjohdon konsultti

Projektissa arvioitiin ohjelmistoyrityksen ohjelmistojen avaamisen liiketoimintamahdollisuuksia ja uhkia sekä luotiin palveluliiketoiminnan malli ja kehittämisohjelma.

Digitaalinen Suomi (2015-2017)

Suomi 100 -juhlajulkaisu, kirjoittaja ja ohjausryhmän jäsen.